Статус телескопа ART-XC

Вышла статья о статусе российского телескопа ART-XC в трудах конференции SPIE (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers; Общество оптики и фотоники):

M. Pavlinsky ; V. Akimov ; V. Levin ; A. Krivchenko ; A. Rotin ; M. Kuznetsova ; I. Lapshov ; A. Tkachenko ; N. Semena ; M. Buntov ; A. Glushenko ; V. Arefiev ; A. Yaskovich ; S. Grebenev ; S. Sazonov ; M. Revnivtsev ; A. Lutovinov ; S. Molkov ; R. Krivonos ; D. Serbinov ; M. Kudelin ; T. Drozdova ; S. Voronkov ; R. Sunyaev ; E. Churazov ; M. Gilfanov ; V. Babyshkin ; I. Lomakin ; A. Menderov ; M. Gubarev ; B. Ramsey ; K. Kilaru ; S. L. O’Dell ; J. Kolodziejczak ; R. Elsner ; V. Zavlin ; D. Swartz;

Status of ART-XC / SRG instrument
Proc. SPIE 9603, Optics for EUV, X-Ray, and Gamma-Ray Astronomy VII, 96030C (September 4, 2015); doi:10.1117/12.2190184.