Fig 2 qso_v3.5

Рентгеновское изображение квазара CFHQS J1429+5447 на z=6,2 по данным телескопа СРГ/еРОЗИТА (квазар в центре изображения)

Рентгеновское изображение квазара CFHQS J1429+5447 на z=6,2 по данным телескопа СРГ/еРОЗИТА (квазар в центре изображения)

Рентгеновское изображение квазара CFHQS J1429+5447 на z=6,2 по данным телескопа СРГ/еРОЗИТА (квазар в центре изображения)